فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

MC4 Solar Panel Cable Crimping Crimper Tool