فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

MC4 Solar Connector Tool Two-set Spanner,MC4 Installation Wrench