فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

UL4703 Solar PV Wire 12 AWG UV Resistant Cable