فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

TUV Approved Solar Panel Wire Pv1 f Cable 10mm