فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

6mm Solar Cable Photovoltaic Wire Use 2 Wire