فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

MC4 Wire Solar Cable 4mm2 For PV Connections